AE Club365馬來西亞總部被掀破 全數工作人員被拘捕

馬來西亞警方喺行動中偵破針對香港“博士”嘅網路賭活動,拘捕疑犯助查。
本地網路AE CLub 365賭集團瞄準有錢嘅港人,設立只畀香港人先可以下載與玩嘅網路賭遊戲,平均每月淨賺逾33萬令吉,警方據情偵破應該集團個BB中心,公司廿一名主管與客戶服務人員落網。
警方調查,警方瓦解嘅應該BB中心,喺社交媒體宣傳網路賭遊戲之外,都規定每一名員工,每日做十二個鐘,並要搵最低限5名香港新標的,換句話說,平均每日都有百名香港人遭遊說落注賭。
警方喺行動中偵破針對香港“博士”嘅網路賭活動,拘捕疑犯助查。

警察繫於星期日(26號)下晝3時左右,喺首都甲洞城市園一間公司理樓單位內,偵破呢個BB中心。
冼都警區主任馬永來助理總監週三喺記者會講,應該中心員工通過面書、Whatsapp與Instagram宣傳有關網路賭活動,復遊說標的下載佢哋嘅賭應用程式,並喺網路賭網站Aeclub365開戶頭。”
警方喺行動中偵破針對香港“博士”嘅網路賭活動,拘捕疑犯助查。
佢話,應該中心繫以港紙同香港“博士”交易,玩家以100蚊港元喺有關網站開戶頭同成為會員,隨後而且用積分玩10項左右嘅網路賭遊戲。
“佢哋認為香港人比較有錢,就將後者當標的;要集團一個月即可賣到你冚家60萬港元(約33萬6314令吉35仙)。”
“18名本地男人與3名女性(4個至9個歲)喺行動中落絲網,警方都抄到廿一部案頭電腦與65部手機。”
警方喺行動中偵破針對香港“博士”嘅網路賭活動,拘捕疑犯助查。
“35歲主嫌系要中心嘅主管,其他人充當客服人員,唔關標的交談同遊說新標的;其中8名落絲網者有犯罪與毒品紀錄。”
「每人嘅工作時間系中午12時起,做咗半日至午夜零時;除咗有關主嫌,其他人畀規定每日一定要尋找最低限5個標的。”
馬永來(嘅右2)與下屬出示警察抄到與網路賭遊戲活動有關嘅電腦器材與手機。

馬永來講引述警方調查話,應該中心較早前以同樣方式,喺其他一區進行網路賭BB中心活動,但系因為啲羅,先至於前個月試過以一萬零五令吉嗰月租啫費用,租用上述單位。
佢話,警方援引刑事法典第420條文(滾)與1953年住家公開賭法令第4(1)條文查案,所有疑犯畀心命拘留至週四(30號)助查。