super體育透漏運彩的莊家如何賺錢

有接觸super體育運彩嘅玩家會唔會貪得意莊家點揾錢?其實概念,好簡單,戥頭賠率。如果莊家喺賽事中講嚇嘢喇!完全君真嘅賠率,咁就真系保證佢哋會獲利,並可能面臨風險。莊家唔會令自己面臨風險。佢哋嘅標的系喺佢哋落注嘅每項賽事中都可以獲利。
實際上,你唔會睇到莊家將兩個同等可能嘅結果都定價為2.00。僅理由技術上講呢代表咗合理嘅賠率,但呢並唔系莊家嘅營運方式。對於佢哋落注嘅每項賽事,博彩公司永遠會尋求全面發展。
當然,喺上述情況下,博彩公司唔會賺錢。佢哋總共落咗$20000嘅賭注,並支付咗相同嘅金額。佢哋嘅標的系喺支付嘅收益少於收入嘅收益。
對於莊家嚟講,上述情況系理想嘅情況。莊家走嘅賠率對佢哋嚟講系咁重要,因為佢哋嘅標的系賺錢。佢哋賺嘅錢多,佢哋越有可能創造出戥頭嘅賠率。呢啲都系點解經常會見到體育賽事賠率發生變化羅。如果運彩公司喺某個特定嘅結果上花咗好多錢,佢哋可能會降低賠率,以阻止都採取進一步行動。
而且,佢哋可能會增加其他可能結果嘅機率,以鼓勵針對已經過多落注嘅結果採取行動。莊家並非成日可以成功嘅創造出戥頭嘅賠率,有時佢哋真系會喺比賽中賠錢。實際上,莊家喺某場比賽中賠錢唔系少見,但佢哋通常會將賠率接近戥頭。
但系請記住,淨系系因為莊家們確保佢哋喺長遠嚟探能夠獲利,唔系意味住你就唔擊敗佢哋。你唔使令佢哋整體上蝕,你只需要集中力喺行運彩中賺錢,而唔系喺行運彩中輸咗錢。
呢聽落好複雜,但事實並非咁。只要你對莊家點使用戥頭嘅賠率有基本嘅瞭解,兼夾只要你對super體育運彩中使用賠率嘅方式有肯定嘅瞭解,咁你就擁有了成功博彩者所要嘅嘢。

賭場
香港首家實時全自動提存服務 運行獨家研發第四方支付系統 24小時提存款做到實時到帳 百人技術團隊 保證網頁流暢 二十組美女客服 在線恭候
1月底已經執笠
2022年新娛樂城
BETME 是亞洲地區其中一所最具規模的線上綜合娛樂場所