super體育運彩足球投注玩法

super體育運彩足球玩法系所有裡面最多嘅,都最刺激!super體育建議大家全部都要瞭解之後再開始投注。
1.唔畀分:預測運動比賽隊波OR籃喺比賽結束時可以獲得勝利。
2.畀分:預測喺比賽時間結束兩隊經過畀分較後勝利隊波,預測正確就可以獲得獎金。
3.大小:預測對戰球隊喺規定比賽結束嘅時候,兩隊總得分大於或者小於本公司所指定總得分嘅一種簡單玩法。
4.單雙:預測一場運動比賽喺規定比賽時間結束時,2隊總得分為單數或者係雙數;當兩隊總得分為0嘅時候,我地算雙數。
5.正確過數:喺預測一場運動比賽喺比賽結束嘅時候,客隊同主隊(或者係對戰選手組合)嘅最終過數系幾多,估啱先算贏。
6.總入樽數(只運用於super體育足球),預測一場足球比賽喺規定比賽結束嘅時候,兩隊最後入樽總數為0~一球、2~三球,或者係4個波以上(包4個波),共計有三個投注選項。
7.對勝:(只適用super體育足球)足球唔畀分同畀分嘅進階玩法;你可以喺足球唔畀分同畀分玩法中嘅客、同、主等3個選項中,一次扒記2個選項,畀你預測正確機率由1/3大幅提高到2/3。
8.第一波/下一球(只適用於super體育足球)喺一場足球比賽進行時,隨時預測打入第一波(或者下一球隊波)。
9.主客隊大小:
主隊大小→預測一場比賽結束主隊嘅總得分大於或者小於平台所指定總得分嘅一種簡單玩法。
客,對大小→波時就同主對相反,預測波結束時客隊總得分大於、小於平台所指定總得分。
10.半場唔畀分:喺標明嘅一場比賽及其半場中,預測應該半場嘅結果為客隊勝出、主隊勝出,或者係同局。
11.半場對勝:足球半場唔畀分嘅進階玩法;你可以喺足球唔畀分玩法中嘅客、同、主等3個選項中,一次扒記2個選項,畀你預測正確機率由1/3大幅提高到2/3。
12.半全場:預測上半場同全場比賽結果為客/客、客/同、客/主、同/客、同/同……等9種唔同組合。
13.得分較高半場:預測比賽喺法定比賽時間完成時兩隊得分總數較高嘅半場(上半/下半/一樣(此為super體育足球選項))。
14.半場大小:喺標明嘅一場比賽及其半場中,預測應該半場比賽嘅對戰球隊,兩隊總得分大於或者小於本公司所指定總得分嘅一種簡單玩法。
15.兩隊系咪都入樽:(只適用super體育足球)喺標明嘅一場比賽及其半場中,預測應該半場比賽嘅對戰球隊,兩隊總得分大於或者小於本公司所指定總得分嘅一種簡單玩法。
16.半場正確過數:(只適用super體育足球)喺預測一場足球比賽喺度半場結束嘅時候,客隊同主隊嘅最終過數系幾多。
17.正確入樽數:預測兩隊嘅入樽總數為0波、一球、2波、3個波、4個波或者係5波以上(包5波)。預測主、客隊之入樽總數篇為0波、一球、2球,或者係三球以上(包3個波)。
18.冠軍同特別項目:喺特定嘅運動錦標賽、季賽或者其他指定題目,預測總冠軍、分區冠軍、小組冠軍或者其他指定題目嘅勝出選項。

賭場
香港首家實時全自動提存服務 運行獨家研發第四方支付系統 24小時提存款做到實時到帳 百人技術團隊 保證網頁流暢 二十組美女客服 在線恭候
1月底已經執笠
2022年新娛樂城
BETME 是亞洲地區其中一所最具規模的線上綜合娛樂場所